La gestió responsable per les tintes i tòners de la teva empresa.
Ajudem a protegir el medi ambient.

Els compromisos de Catim van més enllà de qualitat, preu i servei; també ens preocupem pel medi ambient. Com a negociants i transportistes de residus oficials, posem a la teva disposició un contenidor per a la recollida de consumibles buits en totes les nostres botigues, així com també oferim el servei de recollida a les empreses.

Actualment, on cada vegada hi ha més conscienciació amb els temes mediambientals, és necessari conèixer l'existència de recursos que ens ajudin a cobrir les necessitats de la nostra empresa de manera respectuosa amb el medi ambient.

Els consumibles suposen un greu problema mediambiental

Es calcula que en l'àmbit mundial cada any s'utilitzen més de 1.000 milions de cartutxos de tinta i tòner, suposant un problema significatiu si resulten descartats sense un tractament correcte, ja que cada un d'ells pot tardar entorn de 400 anys a descompondre's en el medi ambient.

Recollida amb el segell de gestors oficials

Catim porta a terme una correcta recollida, gestió i reciclatge de consumibles buits amb el certificat de residus de la Generalitat de Catalunya amb codi negociant N-10661 i amb codi de transportista T-9538. Fem un contracte de residus i un justificant de residus oficial a la empresa detallant la quantitat recollida.

Compromís ètic

El nostre compromís amb els nostres clients i amb el medi ambient ens porta a efectuar les recollides de tots els consumibles que comercialitzem. No obstant, també posem aquest servei a disposició de qualsevol empresa que ho requereixi, consulteu-nos el cost de recollida i gestió i us farem arribar la informació.

Recollida de consumibles buits

Es fa l'entrega d'un contenidor de buits, per quan estigui emplenat, recollir-lo.

Gestió i reciclatge

Gestió i reciclatge correcte avalats pel codi de negociants i transportistes de la Generalitat.

Justificant de residus

Justificant de residus oficial amb el detall del pes.

Residus gestionats correctament

Evitem abocar residus contaminants al medi ambient.